نمایش یک نتیجه

در این مجموعه برآن شدیم تا علت و ریشه بسیاری از بیماری‌های گوارشی را شرح دهیم. علی رغم پیشرفت‌هایی که در حوزه سلامت و بهداشت، بسیاری از بیماران با علل اصلی بیماری خود آشنا نیستند.
ما بر این اصل معتقدیم مادامی که بیمار با عوامل بیماری خود آشنا باشد، مراحل درمانی و پرهیزهای غذایی و دارویی را به بهترین روش ممکن انجام می‌دهد. بسیاری از افراد در جهت درمان و پرهیزهای غذایی به نقل قول‌هایی که از دوستان و آشنایان دریافت می‌کنند و بر اساس آن‌ها روش‌های درمانی خود را ادامه می‌دهند و جواب معکوس از روند درمانی خود می‌گیرند.‌
در مجموعه محصولات ما تمام پرهیزهای غذایی، دستورات دارویی، شواهد بالینی و عوامل موثر و مضر هر بیماری را بازگو کرده‌ایم.